Thời gian khuyến mãi chỉ còn:

Các bài viết của Nga Đặng

Top 6 Đồ chơi robot điều khiển từ xa Nhật Bản được yêu thích (Cập nhật 2021)

Đồ chơi robot điều khiển là đồ chơi phát triển tư duy, trí não của trẻ theo mô hình giảng dạy STEM. Đây là mô hình giáo dục giúp trẻ tư duy, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học chặt chẽ và có tính ứng dụng thực tế cao trong thời kỳ […]

  • 1 / 1