1. Chi Phí Ship Hàng và Thu Hộ –  Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, từ tháng 01/2019

 • Hình thức giao hàng:  Nhân viên của shop giao hàng.
 • Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hay Thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên
 • Thời gian giao hàng : Giao hàng trong vòng 24 tiếng hoặc từ 1-2 ngày sau khi xác nhận đơn hàng. Thời gian giao hàng từ 7h sáng – 7 giờ tối. 

*** Không có chi phí thu hộ.

*** Chi phí ship hàng như sau:

Miễn phí chi phí ship hàng cho tất cả đơn hàng ở Các quận trung tâm (Bình Thạnh, Quận 1, Quận 2 – Khu vực Thảo Điền, Quận 4 – gần cầu Khánh Hội, Cầu Calmette)

Các quận khác trong thành phố Hồ Chí Minh  (Tân Bình, Bình Tân, Quận 3, Quận 4 – Cầu Kênh Tẻ, phường 15,16, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Thủ Đức…) .

 • Đơn hàng trên 800,000 VND :  Miễn phí giao hàng.
 • Đơn hàng dưới 800,000 VND:  Phí ship 30,000 VND.

2. Chi phí ship hàng và thu hộ – Khu vực ngoại thành và toàn quốc, từ tháng 01/2019

 • Hình thức giao hàng:  Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS.
 • Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hay Sử dụng dịch vụ Thu hộ COD của EMS.
 • Thời gian giao hàng : Trong vòng từ  2 đến 5 ngày, tuỳ khu vực và thời gian giao hàng của EMS

*** Chi phí thu hộ như sau :

 • Đơn hàng trên 800,000 VND : Chi phí thu hộ trả thêm cho dịch vụ EMS là 50,000 VND
 • Đơn hàng dưới 800,000 VND: Chi phí thu hộ trả thêm cho dịch vụ EMS là 20,000 VND

*** Chi phí ship hàng như sau :

 • Đơn hàng trên 800,000 VND:  Miễn phí ship hàng.
 • Đơn hàng dưới 800,000 VND:  Chí phí ship là 30,000 VND.

*** Tổng Chi phí ship hàng và thu hộ như sau:

 • Đơn hàng trên 800,000 VND và Thanh toán chuyển khoản: Không có chi phí thu hộ. Miễn phí giao hàng => Không cần trả thêm tiền phí !
 •  Đơn hàng trên 800,000 VND và Sử dụng dịch vụ thu hộ COD: Chi phí thu hộ là 50,000 VND.  Miễn phí giao hàng => Số tiền phải trả thêm là 50,000 VND.
 •  Đơn hàng dưới 800,000 VND và Thanh toán chuyển khoản: Không có chi phí thu hộ. Phí ship 30,000 VND => Số tiền phải trả thêm là 30,000 VND.
 • Đơn hàng dưới 800,000 VND và Sử dụng dịch vụ thu hộ COD: Chi phí thu hộ là 20,000 VND. Phí ship là 30,000 VND  => Số tiền phải trả thêm là 50,000 VND.

 

 *** Xem thêm chi tiết Hướng dẫn các hình thức thanh toán ở Links sau  !