Thời gian khuyến mãi chỉ còn:

  • Wishlist – Danh sách yêu thích là nơi bạn lưu trữ những món hàng của mình ở Mira Chan’s Merry Shop để tham khảo thông tin hay mua hàng lần sau.
  • Đăng kí và đăng nhập tài khoản để mua hàng trực tiếp trên website để được tích luỹ Yên Nhật.
  • Sử dụng tài khoản đã đăng kí để chia sẻ cảm nhận về những sản phẩm đã mua để được giảm giá mua hàng và đổi quà đặc biệt

Danh sách yêu thích của bạn trên Mira Chan's kitchen

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist