Chuyên mục: Bột Gelatin

  • 1 / 1

Custard Cream Crepe

Hôm nay đi cà phê ăn món này , Mille Crepe , 1 loại bánh dessert nổi tiếng của Pháp. Từ Milles Crepe có nghĩa là bánh Crepe có cả ngàn lớp hihih … Nói vậy thôi chứ đâu có đến nỗi có 1 ngàn lớp, lần nào ăn Mira cũng đếm coi có nhiêu […]

  • 1 / 1