Quà tặng khách hàng của Mira Chan’s Merry Shop

  • Những sản phẩm trong danh mục này là Kho quà của shop, không dùng để bán, chỉ dùng để tặng khách hàng
  • Khách có thể nhận Quà tặng bằng cách đổi Yên Nhật Tích Luỹ để lấy quà.
  • Yên Nhật tích luỹ là một hình thức tích luỹ điểm thưởng dành cho khách mở tài khoản và order hàng trực tiếp trên website
  • Khách cũng có thể Tích luỹ Yên Nhật bằng cách tham gia viết Review sản phẩm

Để đổi Quà Tặng, xem thêm: Cách Tích Luỹ Yên Nhật   

 

Sticker mèoSticker mèo

KM12 – Sticker mèo

50.000  200 Yên