Xã hội và con người Nhật Bản

Học Cách tiết kiệm tiền của người Nhật để làm giàu !

Đức tính tiết kiệm có ở nhiều dân tộc trên thế giới, nhưng người dân xứ anh đào luôn có khuynh hướng gửi tiết kiệm vào hàng cao nhất, với khoảng 17-20% thu nhập của mình. Có thể vì đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, điều kiện khí hậu khắc nghiệt với sóng thần, […]