Bột bánh nước Mizu Manjuu

  • 1 / 1

Bánh nước của Nhật – Mizu Manjuu

Mizu Manjuu – Bánh nước kiểu Nhật  Trả nợ các bạn món Mizu Manjuu , dịch ra tiếng Việt là Bánh dẻo nước . Đúng như tên gọi của nó, bánh mát lạnh như viên nước vậy, sờ vào mềm mềm mà dẻo dẻo, phúng phính mà lạnh lạnh rất thích. Khi ăn thì đầu […]

  • 1 / 1