Thẻ: tảo Spirulina

  • 1 / 1

Cảm nhận thực tế sau khi uống tảo Spirulina?

Mình đã đọc nát bét những bình luận trao đổi về loại tảo này, tự mình cũng xem các tài liệu online nhưng vẫn e dè khi định thử loại tảo nguyên chất này cho bản thân (vì một ngày uống hơn chục viên lận, sợ cơ thể có chất lạ vào sẽ phản ứng). […]

  • 1 / 1