Thời gian khuyến mãi chỉ còn:

 Best Sellers –  Danh sách sản phẩm Hàng Nhật nội địa bán chạy nhất tại Mira Chan’s Merry Shop !