Thời gian khuyến mãi chỉ còn:

Tag: ốm nghén

  • 1 / 1

Vì sao có nhiều mẹ không bị hay ít bị “ốm nghén” trong thai kỳ?

Ốm nghén là một trong những triệu chứng điển hình xuất hiện ở thời kỳ đầu của quá trình mang thai. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có nhiều mẹ không bị hoặc ít bị ốm nghén trong thai kỳ. Vì sao lại có những trường hợp như vậy? Việc có một số trường hợp khi mang […]

  • 1 / 1